A Brand New Story

A Brand New Story hjälper företag att arbeta mer strategiskt med marknadskommunikationen.

Under 2014 har A Brand New Story bland annat startat upp den nya webb-tv kanalen OdlingsTV. Läs mer här. Under lång tid har reklam varit den dominerande kanalen för att kommunicera med kunder. Nu finns nya möjligheter att med youtube, communities och bloggar skapa helt nya relationer. Snabbare kommunikation med kunderna ger möjlighet till snabbare produkt- och marknadsutveckling. A Brand New Story har med OdlingsTV visat hur den nya tekniken kan användas.

Välkommen att kontakta A Brand New Story för att få hjälp att bygga er plattform för marknadskommunikation!