A Brand New Story

Strategisk marknadskommunikation – Effektiva lanseringar.

A Brand New Story AB hjälper företag att arbeta mer strategiskt med marknadskommunikationen. Vi genomför utbildningar inom området ”Effektiva Lanseringar” på företagsintern nivå såväl som genom öppna kurser samt arbetar med konceptutveckling. Under 2014 har A Brand New Story AB bland annat startat upp den nya webb-tv kanalen OdlingsTV.

A Brand New Story AB besitter även kunskaper inom CRM och kan även hjälpa till med produkt/tjänste-lanseringar samt med events eller ta fram försäljningskoncept. Möjlighet finns även att boka enskilda timmar inom strategisk marknadskommunikation eller affärsutveckling.

Välkommen att kontakta A Brand New Story AB!